PPMS, s.r.o.

Rating a informácie o PPMS, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre PPMS, s.r.o. 7265 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 777929. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 10.2557% spoločností je horších ako PPMS, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti PPMS, s.r.o." href="http://ppms.sk-rating.com/">
   <img src="http://ppms.sk-rating.com/ppms.png" width="150" height="25" alt="Rating PPMS, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating PPMS, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia